Intro:

De fleste undervisere harsikkert oplevet, at de først rigtigt har forstået en problemstilling det øjeblik, hvor de selv skulle forklare det til andre. Eksempelvis kan dansk  grammatik virke indviklet og uoverskueligt mens man selv går i skole, men det øjeblik hvor man selv skal stå ved tavlen og forklare giver grammatikken pludselig mere mening.

Screenrecording er en måde at bringe eleven i centrum som underviser og lade dem forklare ting som de normalt ikke forstår. Ved hjælp af simple værktøjer bliver eleverne dem som underviser, og får dermed en dybere forståelse af problemstillingerne, fordi man ikke kan forklare noget man ikke selv forstår.

Opgave eksempel:

Lav en video der forklarer bøjningen af regelmæssige tyske verber

  1. Læreren gennemgår regelmæssige verber som han/hun plejer evt. på tavle eller ved hjælp af et bogsystem.
  2. Eleven sættes nu til at planlægge sin egen forklaring ved hjælp af et program på computeren (power point, impress, notebook, tegneprogram, www.prezi.com eller lignende) Det vigtige er at man kan skifte til en ny side på en enkel måde. For at understøtte forståelsen skal der anvendes grafik, video og lyd. Eleven tegner, skriver, researcher og forbereder sit speak til videoen (det kan være en fordel at skrive manuskript).
  3. Eleven opretter sig som bruger på www.screencast-o-matic.com der er et online værktøj til at optage det der foregår på computerskærmen samtidig med at det optager lyden i computerens mikrofon.Eleven optager hele skærmen eller et udsnit af skærmen og skifter mellem forskellige slides mens han/hun taler om emnet.  Der kan tegnes, overstreges eller understreges undervejs.screencast
  4. Når optagelsen er færdig kan den hentes som videofil og redigeres i ex. windows moviemaker inden den publiceres. Den kan  også publiceres direkte til youtube fra www.screencast-o-matic.com.  Det skal måske lige nævnes at der er mulighed for at bruge en mere udbygget version af screencast hvis man har adgang til www.skoletube.dk. Her kan man redigere i videoen online og publicere den på skoletube.
  5. Eleverne deler links til deres videoer med læreren og klassen og alle videoer vises på klassen eller eleverne bedes se hinandens videoer i feedbackgrupper hvor der gives kritik.

Videoguide til screencast:

Gode links: