Gennem vores samarbejde med Animated Learning Labs har vi fået kontakt til Susanne Wad, som er koordinator for bl.a.  www.småP.dk på Station next. Station Next manglede konsulenter i Jylland, og vi var meget interesserede i et samarbejde. SmåP.dk ligger i direkte forlængelse af den måde, vi tænker mediekompetence på hos os. Det er vigtigt at bygge elevernes kompetencer op lag for lag, så de til sidst, vil være i stand til at skabe større produktioner, hvor mange modaliteter er på spil. SmåP.dk er skabt til at styrke de enkelte dele af elevernes mediekompetence, gennem modulopbygget og selvinstruerende undervisning. Og det er helt gratis!

smaap_logo

Hvis du har lyst til at få et kursus, i hvordan du kan bruge www.småp.dk med dine elever, kan du kontakte os direkte eller skrive til Susanne Wad på kontakt@smaap.dk

Læs mere om Småp her: Hvorfor Småp